فایل ورد تفاوت هاي فردي در يادگيري و آموزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تفاوت هاي فردي در يادگيري و آموزش :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این مقاله در مورد تفاوت های فردی دانش آموزان در یادگیری و آموزش است. در این مقاله راجع به تاثیر این تفاوت هادرفرایند آموزش و یادگیری سخن به میان آورده ایم و از آزمایشات قابل مشاهده ای که دانشمندان جهت پی بردن به عللتفاوت فردی (توارث و محیط) که بر روی موش های آزمایشگاهی انجام داده اند,نمونه هایی آورده ایم که نتایج آنها تصدیقشده است. بعضی تفاوت های فردی موجود در دانش آموزان باعث خلل در یادگیری هر چه بهتر آنان می شود که در این مقالهبرای به حداقل رسانیدن این تاثیرات, به معلمان توصیه هایی شده است.یعنی آن دسته از روش های آموزش معلم که باعثمی شود ,دانش آموزان بتوانند با سرعت متناسب با توانایی هایشان پیش بروند,در اینجا قید نموده ایم. همچنین در مورد اینکهیک معلم خوب, چگونه به تفاوت های فردی دانش آموزان از جهات مختلف عاطفی, شناختی,حرکتی و ...توجه کرده و ازهریک از آنان به میزان توانایی, قابلیت و استعدادشان انتظار داشته باشد,در این مقاله و در چند بخش توضیح هایی آوردهایم. دیگر اینکه تفاوت فردی از دیدگاه قران و کلام بزرگان و همچنین لزوم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در امرآموزش و پرورش در این مقاله به صورت گسترده آورده شده است.

لینک کمکی