فایل ورد توانمندسازي منابع انساني و تفويض اختيار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد توانمندسازي منابع انساني و تفويض اختيار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در سازمانها مدیران برای بالا بردن اثر بخشی مدیریت ناچار هستند که بعد از تجزیه و تحلیل امورات, حجم عمده ای از کارهارا به زیردستان واگذار نمایند. حتی برجسته ترین مدیران هم که ادعا می کنند خودشان بهتر از دیگران از عهده کارها برمیآیند, قادر به انجام فردی تمامی امورات سازمان نیستند, چراکه در دنیای واقعی چنین چیزی امکان پذیر نیست و مدیرانناگزیرند که با تفویض اختیار علاوه بر اینکه وقت خود را برای کارهای مهم تر آزاد کنند, در عین حال محیطی را برایزیردستان فراهم آورند که در آن کارکنان سازمان , توانمندسازی شده و برای مسیولیت های آتی بیشتر آماده شوند.در این مقاله سعی بر این است که ضمن بررسی مزایای توانمندسازی و تفویض اختیار در سازمانها برخی از محدودیت های آننیز یادآوری گردد و همچنین به یکی از مزایای مهم آن که همان توانمند سازی کارکنان می باشد پرداخته و دلایلی واضح وروشن را برای عدم تمرکز سازمانی و رابطه آن با تفویض اختیار بیان می کند.

لینک کمکی