فایل ورد تولي و تبري از منظر قرآن و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تولي و تبري از منظر قرآن و روايات :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تولی و تبری دو فرع از مجموع یازده فروعات دین اسلام هستند که در قرآن کریم و روایات تاکید فراوانی بر آنها شده است واز آنها به عنوان اصل دین یاد شده اس و از آثار و برکات آنها به وفور سخن گفته شده است. در این مقاله تولی و تبری ازمنظر قرآن و روایات مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از کتب تفسیری و روایی نگاه قرآن و روایات را پیرامون این دو فرعمهم دین به بحث گذاشته اس . که منتج با نتایج قابل تاملی می شود تا جایی که از آن به محکم ترین دستگیره ایمان یادشده و شر ط قبولی اعمال داشتن تولی و تبری اعلا م شده و حتی در قیام هم نورانی هر شخص به اندازه میزان محبتو تولایی است که داشته است . دین بدون تولی و تبری متصور نیست تا جایی که یادآور می شود آنچه خدا طالب آن استتولی و تبری اس نه عباداتی که فقط جنبه شخصی دارند .البته در جایی که شرایط برای اظهار محب فراهم نباشد تقیه تنهاراه حفظ دین و جان خواهد بود.

لینک کمکی