فایل ورد جايگاه ثبت نوين در دعاوي مالکيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جايگاه ثبت نوين در دعاوي مالکيت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در روش ثبت نوین کاهش مشکلات مردم و کاهش حجم بسیار زیاد پرونده های مطروحه در دادگستری موثر واقع شود. زیرا امروزه یکی از عوامل کثرت دعاوی در دادگاه ها, عدم اجرای صحیح و کامل مواد 46, 47 و 48 قانون ثبت در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی اعم از زمین, خانه و آپارتمان و غیره است که اصولا به وسیله اشخاص ناآشنا به موازین حقوقی و قضایی تنظیم می شود و زمینه اختلاف و دعوی و اطالعه دادرسی را فراهم می نماید. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان فایل ورد جايگاه ثبت نوين در دعاوي مالکيت به بررسی نقش ثبت نوین در دعاوی مالکیت می پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایجاد سامانه ثبت الکترونیک به عنوان معیاری برای ثبت نوین در تسریع روند رسیدگی به دعاوی ثبتی و شفاف سازی امور مربوط به ثبت اسناد مجعول هویه اثرگذار بوده است. به طوری که این طرح موجب کاهش هزینه ها, تسریع در معامله های شهروندان, افزایش امنیت اسناد رسمی, کاهش تردد و کاهش بستر ارتکاب جرایم و تخلف های رایج حوزه املاک مانند کلاه برداری و جعل و تسریع در رسیدگی دعاوی نیز می باشد, به عبارت دیگر این طرح در بلند مدت, موجب پیشگیری از بسیاری دعاوی حوزه ثبتی و کم شدن پرونده های ناشی از آن در محاکم قضایی می شود.

لینک کمکی