فایل ورد جايگاه خيار تخلف از شرط در عقد نکاح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جايگاه خيار تخلف از شرط در عقد نکاح :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

به لحاظ جایگاه ویژه عقد نکاح در اجتماع, سعی شده از انحلال آن ممانعت و از ثبات بیشتری نسبت بهسایر عقود برخوردار باشد. از جمله موارد فسخ در نکاح, فسخ به جهت خیار تخلف از شرط می باشد.بررسی قوانین و مقررات موضوعه در منابع فقهی و حقوقی راجع به تحقق خیار تخلف از شرط در نکاحنشان میدهد که این خیار در نکاح نیز محقق شده که به جهت اجمال قانون و اختلاف میان فقها جایبحث بیشتری نسبت به سایر موارد فسخ دارد که مورد بررسی قرار گیرد, مقنن در مورد تخلف از شرطدر نکاح تنها به بیان حکمی کلی در ماده 1128 قانون مدنی بسنده نمود و در صورت تخلف از اوصافبرای مشروطله قایل به خیار فسخ گردیده است.

لینک کمکی