فایل ورد جايگاه مديريت زنان در جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جايگاه مديريت زنان در جامعه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در عصر حاضر مدیریت زنان در جامعه به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیری های سطوح عالی مشاغل,در بین مردم, مسوولان و به ویژه محققان اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی استکه تعداد زنان در نیروی کار رو به افزایش است, اما پیشرفت آنها در مشاغل, مدیریتی و در سطوح عالیسازمان ها, محسوس نیست. همچنین علیرغم برنامه ریزی هایی که در این حوزه انجام شده است, حضورزنان در پست های مدیریتی و در رده های بالا, محدود است. از این رو در این مختصر سعی بر این استتا به بررسی فایل ورد جايگاه مديريت زنان در جامعه پرداخته شود. که در ابتدا به تعاریفی در این زمینه اشاره میشود, سپس مشارکت زنان, سیر تاریخی حضور آنان در جامعه و سطوح مدیریت و مدیریت آنان, موردتوجه قرار می گیرد, و در آخر نیز نتیجه گیری مباحث مطرح شده در این خصوص می باشد.

لینک کمکی