فایل ورد جرايم سازمان يافته در شهرهاي مهاجر پذير ايران و تهديدهاي پيش رو- نمونه موردي استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جرايم سازمان يافته در شهرهاي مهاجر پذير ايران و تهديدهاي پيش رو- نمونه موردي استان هرمزگان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

خطرناک ترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی, اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد جرایم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی, مظاهر آن با اشکال نوین خود نمایی کرده است. در جوامع مدرن امروزی به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه و شبکه سازی همدستان پدیده ای جدید است که تاثیرات شگرفی بر اقتصاد, سیاست, امنیت ودر نهایت جامعه می گذارد. مشخص کردن محدوده جرایم سازمان یافته و انواع فعالیت های آن به علت ماهیت پنهان و زیرزمینی بودن آن کار آسانی نیست. اما این جرایم اغلب توسط گروه ها و سازمان هایی انجام می شود که دارای تشکیلات و بنیه قوی مالی هستند. استان هرمزگان بدلیل مهاجر پذیر بودن در سالهای اخیر با پدیده جرایم سازمان یافته متعدد روبرو بوده است؛ بدون اینکه تحقیق جامع ای در این خصوص صورت گیرد. در این پژوهش در ابتدا بررسی جرایم سازمان یافته بر اساس تجربیات جهانی بررسی شده و سپس وضعیت استان هرمزگان از نظر این نوع جرایم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه مهمترین اهداف و آثار اثرات گروه های سازمان یافته جرم در استان هرمزگان مورد تحلیل واقع شده است.

لینک کمکی