فایل ورد جرم، گناه و راه هاي پيشگيري از منظر قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جرم, گناه و راه هاي پيشگيري از منظر قرآن کريم :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

سوق دادن انسان به سوی کمال نهایی, نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی دارد.این احکام در منابع دینی, در قالب واجبات و محرمات مطرح شده است که رعایت آنها ضروری است و نقضآنها علاوه بر عقوبت اخروی, موجب مجازات دنیوی نیز میشود علمای اسلام از قدیم, گناهان را بر دو گونهتقسیم نموده اند: گناهان کبیره و گناهان صغیره این تقسیم بندی از قرآن و روایات سرچشمه گرفتهاست.قرآن می فرماید: ان تجتنبوا کبایر ما تنهون عنه ... (نسا /31) و در آیه 37 سوری شوری می فرماید: والذین یجتنبون کبایر الاثم والفواحش. از این دو آیات و آیات دیگر که در قرآن کریم آمده است به روشنی استفاده می شود که گناه در اسلام دو گونه اند: گناهان کبیره و گناهان صغیره. مفهوم جرم و مجرمدر قرآن کریم, عام و وسیع تر از مفهوم آن در حقوق جزاست. در قرآن کریم, مجرم گاهی در مقابل مومن بهکار رفته است. گاهی مجرم به معنای مفتری و مکذب آمده است در مواردی نیز ,مجرم به معنای مستکبر ومترف به کار رفته است زیرا در حقوق جزا به برخی از گناهان جرم گفته می شود ولی قرآن به آنها جرماطلاق نمی کند, مانند سرقت و زنا؛ از طرفی برخی از گناهان از دیدگاه قرآن کریم جرم هستند اما اصطلاحابه آنها جرم گفته نمی شود, مانند کفر و استکبار.

لینک کمکی