فایل ورد رابطه متن و تصوير در طراحي گرافيک مجلات نشنال جيوگرافيک (Geographic National)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه متن و تصوير در طراحي گرافيک مجلات نشنال جيوگرافيک (Geographic National) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه متن وتصویر در طراحی گرافیک مجلات نشنال جیوگرافیک انجام شده است. روش اصلی پژوهش حاضر کیفی و ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی است, شیوه گردآوری اطلاعات عبارتند از: مقالات معتبر مکتوب, مشاهدات و برداشت های عینی از شماره های منتشر شده مجله نشنال جیوگرافیک در سپتامبر و نوامبر 2016 می باشد, در تحلیل رابطه متن و تصویراستفاده شده است. رولان بارت (1977) به رویکرد کلاسیک نشانه شناختی با پیوند متن وتصویر پرداخته است و او بین دونوع رابطه متن- تصویر با عناوین شرح وبسط تمایز قایل است. در بخشی دیگر با عنوان پیام عکس, بارت معتقد است که عکس مطبوعاتی یک پیام است. پس نتایج نشان می دهد مجله نشنال جیوگرافیک می تواند با استفاده از رویکرد نشانه شناختی در راستای نوع دوم و پنجم تقسیم بندی جوان گلدن از نظر طراحی گرافیکی قوی تر عمل کند و مخاطبان بیشتری بدون نیاز به ترجمه تمامی صفحات جذب کند.

لینک کمکی