فایل ورد شبيه سازي رآکتور بستر ثابت سنتز فيشر تروپش در فرآيند - GTL بااستفاده از تکنيک ديناميک سيالات محاسباتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي رآکتور بستر ثابت سنتز فيشر تروپش در فرآيند - GTL بااستفاده از تکنيک ديناميک سيالات محاسباتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله تبدیل گاز سنتز استاندارد به هیدروکربن های خطی در یک رآکتور فیشر تروپش بستر ثابت تک لوله ای با استفاده از تکنیک CFD مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک مدل دو بعدی شبه همگن شامل معادلات انتقال و سرعت واکنش استفاده و توسط کدهای محاسباتی, حل عددی شده است. رآکتور از نوع پوسته و لوله بوده که با کاتالیست های لوله ای پایه آهن پر شده است. شرایط عملیاتی بدین قرار است: دمای سیال خنک کننده 555 کلوین, فشار 17 بار و دبی مولی گاز سنتز ورودی معادل با 0.335 gmole.s(-1) رفتار پیش بینی شده میزان تبدیل کربن منوکسید و هیدروژن, میزان تولید هیدروکربن ها و دمای سیال در طول محور رآکتور مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از این شبیه سازی توسط داده های تجربی موجود, مورد اعتباری سنجی قرار گرفت و تطابق خوبی بین این دو مشاهده شد.

لینک کمکی