فایل ورد شبيه سازي صعود تک حباب در مايع ساکن و بررسي اثر تغييرات ويسکوزيته و کشش سطحي مايع در شکل حباب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي صعود تک حباب در مايع ساکن و بررسي اثر تغييرات ويسکوزيته و کشش سطحي مايع در شکل حباب :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پروژه, شبیه سازی جریان دو فازی گاز - مایع به کمک نرم افزار Open FOAM ارایه شده است. سطح مشترک بین دو فازی با روش حجم سیال VOF با استفاده از مدل نیروی مداوم سطح CSF مورد بررسی قرار گرفته است. جریان های نیوتنی با استفاده از روش حجم محدود بر اساس الگوریتم PISO حل شدهاست ابتدا نتایج حاصل از این شبیه سازی توسط یک آزمون برای ارزیابی صحت کدهای بسته OpenFOAM CFD بررسی شدهاست. که این آزمون شامل یک حباب کروی در مایع بوده که فشار اضافی تولید شده در آن با معادله لاپلاس مقایسه شده است. در نهایت با توجه به اهمیت تغییر کشش سطحی و ویسکوزیته آب در اثر برخی آلودگی ها, با تغییر اعداد کشش سطحی و ویسکوزیته, تغییر شکل حباب مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده شده است که در حد پایینی از کشش سطحی و ویسکوزیته, حباب از هم متلاشی شده و به اجزای ریزتر تجزیه می شود.

لینک کمکی