فایل ورد شبيه سازي عددي انتقال جرم در يک جريان جابجايي طبيعي و بررسي اثر تغييرات عدد اشميت بر فرآيند توزيع و انتشار جرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي عددي انتقال جرم در يک جريان جابجايي طبيعي و بررسي اثر تغييرات عدد اشميت بر فرآيند توزيع و انتشار جرم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این پژوهش یک الگوری عددی برای شبیه سازی میدان جریان سیال در اثر اختلاف دما همراه با مدل توزیع و انتشار آلاینده ها با بهره گیری از معادله انتقال جرم ناپایا توسعه داده شده است. بدین منظور معادلات حرکت سیال معادلات ناویر - استوکس تراکم ناپذیر ناپایا همراه با عبارت مربوط به اثرات نیروهای شناوری ناشی از وجود اختلاف دما, معادله انرژی ناپایا و معادله انتقال جرم به صورت همزمان با استفاده از روش عددی حل شده اند. برای ایجاد مدل عددی, عبارت های مربوط به تغییرات مکانی متغیرهای جریان, از یک روش تفاضل مرکزی مرتبه دوم و برای انتگرال گیری زمانی از روش رانگ - کوتای مرتبه چهارم استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل عددی برای جریان جابجایی طبیعی روی یک صفحه افقی داغ شده بدست آمده اند. چشمه تولید جرم آلاینده روی صفحه مورد نظر انتخاب و اثرات تغییر دما و عدد اشمیت به ترتیب بر ساختار جریان و فرایند انتقال جرم بررسی شده است.

لینک کمکی