فایل ورد شبيه سازي لوله ونچوري ايستگاه تقويت فشار گاز نار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي لوله ونچوري ايستگاه تقويت فشار گاز نار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله لوله ونچوری ایستگاه تقویت فشار گاز نار به کمک دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده است. لوله ونچوری بر اساس اختلاف فشار, دبی سیال را اندازه می گیرد. با استفاده از نرم افزار فلوینت, لوله ونچوری ایستگاه تقویت فشار گاز نار شبیه سازی شد و نتایج آن با داده های تجربی مقایسه شد. همچنین توزیع سرعت و فشار نشان داده شد. نتایج شبیه سازی, اختلاف فشار ورودی ونچوری و گلوگاه آن را با دقت خوبی پیش بینی می کند و نتایج شبیه سازی و واقعی باهم تطابق خوبی دارند. در نتیجه ونچوری, دبی گاز ایستگاه تقویت فشار گاز را بهدرستی محاسبه می کند. ضریب انبساط پذیری ونچوری نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که در دبی های کم اندازه گیری اختلاف فشار در واقعیت دارای خطای بیشتری است و باعث می شود نتایج شبیه سازی و واقعی اختلاف بیشتری داشته باشند. همچنین سرعت سیال در قسمت واگرا به میزان خیلی کم نسبت به قسمت همگرا کمتر است که دلیل آن نوسانات بیشتر سرعت و ایجاد جریان گردابه ای بیشتر در قسمت واگرا می باشد.

لینک کمکی