فایل ورد شبيه سازي مجدد هندسه اي جديد براي بسترهاي سيال گاز جامد استوانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي مجدد هندسه اي جديد براي بسترهاي سيال گاز جامد استوانه اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این پروژه, به بررسی مجدد یک هندسه ی جدید که پیش از این توسط Li و همکارانش پیشنهاد شده بود , پرداخته شده است. در این مدل سعی بر این بوده است که محدودیت های هندسه ی متقارن و کارتزین دو بعدی در شبیه سازی بسترهای سیال گاز جامد استوانه ای بهبود یابد. در مدل جدید از ترکیب فرضیات مفید دو هندسهی کارتزین دو بعدی و متقارن بهره گرفته شده است. این مدل شامل یک صفحه ی نازک مرکزی و دو گوه است. مدل پیشنهاد شده در مقیاس آزمایشگاهی مجددا شبیه سازی شده است. شبیه سازی با استفاده از مدل مرسوم 2 بعدی و مدل جدید انجام شده است و جزییات این شبیه سازی ها با داده های آزمایشگاهی مورد مقایسه قرارگرفته است. در مقایسه با مدل 2 بعدی, مدل جدید عملکرد بهتری نسبت به داده های آزمایشگاهی نشان داد که با نتایج گزارش شده پیش از آن مطابقت دارد و بیانگر اعتبار هندسه ی پیشنهاد شده است

لینک کمکی