فایل ورد شبيه سازي هيدروديناميکي سيني سانتريفيوژي دودکشي با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي هيدروديناميکي سيني سانتريفيوژي دودکشي با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تقطیر یکی از متداولترین روش های جداسازی است, عملکرد برج های تقطیر وابستگی زیادی به اختلاط و تماس موثر دو فاز مایع و بخار دارد. سینی های سانتریفیوژی نوع جدیدی از سینی های مورد استفاده در فرایندهای تقطیر و جذب هستند که با استفاده از نیروی گریز از مرکز اختلاط موثری را بین فازها فراهم می آورند. در این مقاله هیدرودینامیک و الگوی توزیع جریان گاز مایع بر روی سینی های سانتریفیوژ با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و مدل دوفازی حجم سیال بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل حجم سیال به خوبی قادر به تشریح الگوی جریان گاز مایع - در سینی های یاد شده است. ایجاد یک چرخشی از مایع بر روی این سینی باعث یکنواختی توزیع جریان بر روی سینی, از یبن رفتن نواحی مرده و در نتیجه افزایش راندمان جداسازی می گردد

لینک کمکی