فایل ورد شبيه سازي هيدروسيکلون واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه به کمک ديناميک سيالات محاسباتي با استفاده از روش فاز گسسته MPPIC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي هيدروسيکلون واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه به کمک ديناميک سيالات محاسباتي با استفاده از روش فاز گسسته MPPIC :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مطالعه, یک شبیه سازی CFD برای بررسی عملکرد هیدروسیکلون واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه با استفاده از نرم افزار OpenFoam انجام شده است. معادلات پیوستگی و ممنتوم همراه با نیروهای شناوری و درگ با روش حجم محدود حل شدند. جهت مدل سازی جریان آشفته از مدل شبیه سازی گرداب بزرگ (LES) و از روش فاز گسسته براساس مدل MPPIC برای پیش بینی رفتار ذرات جامد و محاسبه بازده استفاده شده است. براساس نتایج شبیه سازی بازده جداسازی هیدروسیکلون محاسبه شده و جهت اعتبارسنجی, نتایج با داده های تجربی مقایسه شده است. الگوی جریان و توزیع سرعت توسط شبیه سازی به دست آمد. رفتار ذرات جامد در داخل هیدروسکلون بررسی شد و مشاهده گردید که ذرات با اندازه های مختلف, رفتار حرکتی متفاوتی دارند. همچنین اثر افزایش سرعت جریان ورودی روی بازده جداسازی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که با افزایش سرعت ورودی, راندمان افزایش می یابد

لینک کمکی