فایل ورد شبيه سازي يک دستگاه برخورد آبشاري به روش ديناميک سيالات محاسباتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي يک دستگاه برخورد آبشاري به روش ديناميک سيالات محاسباتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

کسکید ایمپکتورها معمولا برای ارزیابی ویژگی های ذرات ایروسل در کاربردهای دارویی و سم شناسی استفاده می شود.که به روش جذب بر اساس اینرسی عمل می کنند.کسکیدایمپکتور مارپل میلر یک کسکید ایمپکتور پنج مرحله ای با یک ورودی و یک فیلتر در آخر می باشد.یک ویژگی این کسکید ایمپکتور استفاده از مراحل جمع آوری فنجان شکل بجایصفحات جمع آوری کننده برای کمک به بازیابی سریع و ساده از ذرات با کمترین تلفات بین مراحل می باشد. شبیه سازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی از انتقال و نشست ذراتاطلاعاتی که مشاهده آنها در آزمایش های فیزیکی دشوار است را فراهم می کند. هدف از این مطالعه ارایه یک مدل دینامیک سیالات محاسباتی از کسکید ایمپکتور مارپل میلر می باشد,بنابراین در این مقاله از روش دینامیک سیالات محاسباتی برای شبیه سازی کسکید ایمپکتور مارپل میلر استفاده شده است به این ترتیب که ابتدا میدان سرعت جریان برای جریان آشفتهشبیه سازی و سپس مسیر ذرات با دیدگاه لاگرانژی ردیابی و در نتیجه الگوی نشست ذرات در هر مرحله مشخص می شود.

لینک کمکی