فایل ورد بررسي تاثير عدالت توزيعي و عدالت مراوده اي بر کيفيت زندگي کاري کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير عدالت توزيعي و عدالت مراوده اي بر کيفيت زندگي کاري کارکنان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد علوم پژوهشي نوين

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه نیروی کار به عنوان اهرم پیشرفت سازمانی, کیفیت زندگی کاری مطلوب و تحقق عدالت در سازمان را عنصرهای حیاتی در موفقیت شغل خود می پندارد. کیفیت زندگی کاری رهیافتی است که با توجه به بهبود شرایط کلی محیط کار, اتخاد سیاست ها و رویه هایی را توجیه می نماید که موجب می شوند کار به گونه ای طراحی شود که از یکنواختی آن کاسته و به تنوع و محرک بودن آن برای کارکنان افزوده شود. عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنانشان اشاره دارد و یکی از مهمترین عوامل تحقق اهداف فردی و سازمانی بشمار می رود. از این رو در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در جهت بررسی نقش دو بعد عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری در جامعه آماری کارکنان شرکت آب منطقه ای استان یزد, پرداختیم. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار هر دو بعد یعنی عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان داشت.

لینک کمکی