فایل ورد ارايه يک مبدل فلاي بک دو سوييچه با کليذزني نرم و بدون استرس ولتاژ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارايه يک مبدل فلاي بک دو سوييچه با کليذزني نرم و بدون استرس ولتاژ :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق, کامپيوتر و مهندسي پزشکي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله یک مبدل DC-DC فلای بک دو سوییچه با کلیدزنی نرم طراحی و پیاده سازی می گردد. مبدل فلای بک دو سوییچه پیشنهادی دارای دو سوییچ می باشد, که توسط سیگنال PWM کنترل می شود و همزمان پالس دریافت می کنند. بنابراین مدار کنترل این مبدل بسیار ساده می باشد. از طرفی مدار کمکی اعمال شده به هر سوییچ فاقد سوییچ اضافی است و در نتیجه حجم و قیمت مدار افزایش محسوسی نمی یابد. در این مبدل از مدار کمکی برای فراهم کردن شرایط کلیدزنی نرم استفاده می شود, که دارای مزایای چون فراهم کردن شرایط کلیدزنی نرم سوییچ های مبدل تحت شرایط ZCS روشن می شود و تحت شرایط ZVS تقریبی خاموش می شوند, روشن شدن دیودهای کمکی تحت شرایط ZCS عدم وجود سوییچ کمکی در مدار و کاهش تلفات کلیدزنی می باشد همچنین به خاطر ساختار مبدل, مبدل پیشنهادی استرس ولتاژ روی سوییچ هایش ندارد.

لینک کمکی