فایل ورد ارزيابي قابليت اطمينان ميکروگريد با روش ترکيبي آناليز درختي شبيه سازي مونت کارلو و روش مدل سازي قابليت اطمينان مارکوف با بار متغيير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي قابليت اطمينان ميکروگريد با روش ترکيبي آناليز درختي شبيه سازي مونت کارلو و روش مدل سازي قابليت اطمينان مارکوف با بار متغيير :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق, کامپيوتر و مهندسي پزشکي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این مقاله بر روی فصل مشترک بین تیوری سیستم, تیوری قابلیت اطمینان و مفاهیم میکروگرید تمرکز دارد, و روش های مختلف مدل سازی و آنالیز قابلیت اطمینان را که به میکروگرید اعمال می شوند, را با هم مقایسه میکنند. تمرکز اصلی این پروژه بر روی خرابی اجزای فیزیکی در یک میکروگرید, و اثرات چنین خطاهایی بر روی عملکرد میکروگرید برای رسیدن به یک هدف مطلوب قابلیت اطمینان, برای مثال پشتیبانی یک بار بحرانی می باشد. روش های مدل سازی قابلیت اطمینان نشان داده شده در این پروژه تحقیقاتی, می تواند برای تخمینطول عمر بکار رود و بنابراین می تواند برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم میکروگرید در مرحله طراحی استفاده شود. از آنجا که روش های مختلف ویژگی های مخصوص به خود را دارند, در هنگام آنالیز قابلیت اطیمنان میکروگرید, این روش ها می توانند بمنظور پوشاندن خلا های موجود میان قابلیت های هر روش, مکمل یکدیگر باشند. در این مقاله قابلیت اطمینان زیر سیستم های یک میکروگرید شامل این منابع تجدید پذیر در مد جزیره ای ارزیابی می شود. روش های مختلف ارزیابی قابلیت اطمینان مانند روش بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان, روش آنالیز درختی خطا, روش ترکیبی آنالیز درختی شبیه سازی مونت کارلو و روش مدل سازی قابلیت اطمینان - مارکوف معرفی می گردد. این روش ها به یک میکروگرید مورد مطالعه اعمال می گردد و نتایج حاصل از آنها با هم مقایسه می شوند. میکروگرید مورد مطالعه شامل دو آرایه فتوولتاییک, یک پیل سوختی, دو دیزل ژنراتور, بار متغیر, مبدل های الکترونیک قدرت واسط و ترانسفورماتور و یک نقطه اتصال مشترک بین میکروگرید و شبکه اصلی می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که تمام این روش ها MTTF تقریبی مشابهی را بدست می دهند.

لینک کمکی