فایل ورد ارزيابي و ارايه الگوريتم بهينه در تحليل امنيت شبکه هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي و ارايه الگوريتم بهينه در تحليل امنيت شبکه هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق, کامپيوتر و مهندسي پزشکي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با رشد شبکه های اجتماعی حجم عظیمی از اطلاعات در خصوص اعضای این شبکه ها و ارتباطات موجود بین آنها ایجاد شده که این اطلاعات محرمانه و بسیار حساس هستند, هدف تحقیق حاضر ارایه روشی به منظور تحلیل امنیت شبکه های اجتماعی به واسطه اجرای عملیات پنهان سازی از طریق ایجاد اغتشاش در وزن یال ها برای شبکه های بزرگ و پیچیده می باشد. الگوریتم پیشنهادی تحقیق حاضر ترکیبی از دو روش پنهان سازی در شبکه های اجتماعی با ایجاد اغتشاش در وزن یال ها و روشی جهت پویایی شبکه می باشد. برای این منظور نیاز به روشی جهت پیش بینی نودهای جدید و ارتباطاتشان با سایر نودهای موجود در شبکه های اجتماعی داشتیم. برای اجرای این قسمت الگوریتم, از روش پیش بینی اضافه شدن نود و یال های جدیدش در گراف های وزندار و بدون جهت استفاده شد و نحوه تشکیل یالها برای نودهای جدید بر اساس توزیع درجه نودهای موجود در شبکه است. نتایج حاصل از الگوریتمدر پیش بینی, نشان داد که عملکرد الگوریتم در پیش بینی نودها و یال های جدید در سطح قابل قبولی است.

لینک کمکی