فایل ورد پياده سازي و ارزيابي يک سامانه بيني الکترونيک بر پايه حسگرهاي نيمه هادي اکسيد فلزي جهت درجه بندي کيفي اسانس گياهان معطر

ت : 8چکیده مقاله: امروزه استفاده از روشهای آزمایشگاهی مانند کروماتوگرافی گازی جهت درجه بندی کیفی مواد در صنایع گوناگون، بخصوص صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارد. این روشها با وجود دقیق بودن، بسیار زمان بر، پرهزینه و مخرب بوده و علاوه بر اینها نیاز به یک کارشناس خبره نیز دارند. از این رو رفتن به سمت فن آوری های نوین که مشکلات مذکور را تا حد قابل قبولی کاهش دهد، به عنوان یک نیاز احساس شده و می تواند کمک شایانی در این زمینه باشد. لذا در پژوهش حاضر یک سامانه بینی الکترونیک به عنوانی روشی سریع، ارزان، غیر مخرب و دقیق، بر پایه هفت حسگر نیمه هادی اکسید فلزی

فایل ورد تعيين برخي عوامل غذايي مرتبط با وضعيت وزن دختران نوجوان دبيرستاني شهر سمنان (83-1382)

ت : 8چکیده مقاله: امروزه استفاده از روشهای آزمایشگاهی مانند کروماتوگرافی گازی جهت درجه بندی کیفی مواد در صنایع گوناگون، بخصوص صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارد. این روشها با وجود دقیق بودن، بسیار زمان بر، پرهزینه و مخرب بوده و علاوه بر اینها نیاز به یک کارشناس خبره نیز دارند. از این رو رفتن به سمت فن آوری های نوین که مشکلات مذکور را تا حد قابل قبولی کاهش دهد، به عنوان یک نیاز احساس شده و می تواند کمک شایانی در این زمینه باشد. لذا در پژوهش حاضر یک سامانه بینی الکترونیک به عنوانی روشی سریع، ارزان، غیر مخرب و دقیق، بر پایه هفت حسگر نیمه هادی اکسید فلزی

فایل ورد نماز و تجلي آن در شعر الصلاه صبري الصبري

ت : 8چکیده مقاله: امروزه استفاده از روشهای آزمایشگاهی مانند کروماتوگرافی گازی جهت درجه بندی کیفی مواد در صنایع گوناگون، بخصوص صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارد. این روشها با وجود دقیق بودن، بسیار زمان بر، پرهزینه و مخرب بوده و علاوه بر اینها نیاز به یک کارشناس خبره نیز دارند. از این رو رفتن به سمت فن آوری های نوین که مشکلات مذکور را تا حد قابل قبولی کاهش دهد، به عنوان یک نیاز احساس شده و می تواند کمک شایانی در این زمینه باشد. لذا در پژوهش حاضر یک سامانه بینی الکترونیک به عنوانی روشی سریع، ارزان، غیر مخرب و دقیق، بر پایه هفت حسگر نیمه هادی اکسید فلزی