فایل ورد مطالعه مباني تعويق صدور حکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه مباني تعويق صدور حکم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به تحولات اساسی درنظام عدالت کیفری به آسانی می توان دریافت که اهداف ومبانی مجازات ها وفلسفه ی تقنینی آنها دچار دگرگونی های بسیاری شده است وبه نحوی که دیگر مجرم را به چشم یک عامل ضد اجتماعی وغیر قابل تحمل نمی بینند و با مطالعه بیشتر در خصوص بزهکار و بزهکاری در نظام حقوق کیفری وتلفیق جرم شناسی,اهداف مجازات سمت وسویی جدید به خود گرفته است که در این راستا هدف اصلی مجازات ,بازگشت مجرم به جامعه واصلاح وی از طریق اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه می باشد که این هدف با تاسیس نهاد تعویق صدور حکم در نظام عدالت کیفری نهادینه گردید که این نهاد توجه خویش را معطوف به مطالعه وضعیت فردی ,خانوادگی واجتماعی واوضاع واحوال حاکم بر ارتکاب جرم نموده است که امروزه از آن به عنوان اصل تفرید مجازات ها یاد می شود . نهادی که با توجه به فلسفه و مبانی تاسیسی آن به نوعی می توان آن را یکی از جایگزین های حبس در مرحله دادرسی (رسیدگی) در دادگاه دانست.در این تحقیق ابتدا به بیان تاریخچه تعویق صدور حکم وسپس در چند گفتار به بیان مبانی آن به صورت مشروح اشاره خواهیم نمود ودر پایان پس از نتیچه گیری پیشنهادهایی را ارائه خواهیم داد.

لینک کمکی