فایل ورد معنا شناسي فقهي واژه نشوز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد معنا شناسي فقهي واژه نشوز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

نشوز از مباحث فقهی و به معنای خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانون گذار بر عهده ی هرکدام از زن و مرد در رابطه با دیگری گذاشته است که اغلب اوقات از آن به عدم تمکین یاد شده است. از آنجایی که آگاهی نداشتن زوجین به خصوص نسل جوان به مساله نشوز و احکام آن, موجب تزلزل بنای خانواده میشود؛ پرداختن به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند. زیرا با توجه به آنچه که از آیات و روایات بدست می آید؛ به نظر میرسد: نشوز دارای معنای محدودتری نسبت به آنچه که فقها از آن تبیین کردهاند, باشد. این نوشتار میکوشد با بررسی آیات مربوط به نشوز زوجین, تعاریفی که فقها از نشوز ارائه داده اند را به چالش کشیده و خود مفهوم دقیقتری از آنچه که منجر به نشوز میشود را بدست آورد. این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است در پایان به این مطلب میرسد که تکالیف واجب همسری, که رعایت نکردن آن منجر به نشوز میشود متمایز از آنچه که در اسلام به عنوان حقوق زوجین مطرح شده است, میباشد؛ به طوری که عدم تمکین زوجه در مسائل زناشویی و عدم پرداخت نفقه از سوی زوج جزو مهمترین عوامل نشوز زوجین محسوب میشود.

لینک کمکی