فایل ورد معنويت وکيفيت زندگي در وضعيت روان شناختي بيماران مبتلا به سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد معنويت وکيفيت زندگي در وضعيت روان شناختي بيماران مبتلا به سرطان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مفاهیم معنویت و کیفیت زندگی حوزه های معنادار و مرتبط برای بیماران و پرستاران هستند, اما مطالعات کمی ارتباط بین این مفاهیم را در بیماران سرطانی معلوم و مشخص ساخته است. روان شناسان و پرستاران به دلیل تعاملات مستقیم و طولانی مدت با بیماران, می توانند نقش مهم و موثری در بررسی و ارتقا کیفیت زندگی بیماران سرطانی داشته باشند. بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران سرطانی می تواند یک نقطه ی مهم در ارزیابی اثربخشی درمان و روند بیماری در این بیماران باشد. در این مقاله که با روش تحقیق مروری(کتابخانه ای) انجام گرفته, پس از مراجعه به ادبیات پژوهشی مرتبط با موضوع مطالعه, ابتدا کیفیت زندگی بیماران سرطانی به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های مزمن موردبررسی قرار گرفته و به اثربخشی مداخلات معنوی نیز پرداخته شده است. سپس کیفیت زندگی و معنویت و رویکردهای نظری مرتبط با آنها موردبررسی قرار گرفته است. در بخش بعدی نیز کاربرد به مضامین نظری و تحقیقی مرتبط با نقش معنویت در کیفیت زندگی و مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های مزمن اشاره شده است. در پایان نیز بر اساس موارد ذکرشده نتیجه گیری به عمل آمده است. حرفه های یاورانه(مشاوره, پرستاری و ...) باید حامی فعالیت های جامعی برای مراقبت های معنوی از بیماران باشند. روان شناسان و پرستاران باید بتوانند مدیران وسیاست گذاران حوزه ی مراقبت از سلامت را مجاب کنند تا در راستای توسعه ی مراکز تحقیقی با موضوع معنویت, زیربناهای ساختاری و نیز فراهم کردن شرایط محیطی برای مراقبت معنوی درمانگران بالینی, سرمایه گذاری اقتصادی نمایند. اعضای تیم مراقبت از سلامت باید بتوانند یافته های جدید در حوزه ی مراقبت معنوی را در فعالیت های بالینی شان بکار گیرند.

لینک کمکی