فایل ورد مقايسه و بيان نظر اساتيد دانشگاه، معلمان و دانش آموزان در ارتباط با تاثيرگذاري وسايل ارتباط جمعي بر ورزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه و بيان نظر اساتيد دانشگاه, معلمان و دانش آموزان در ارتباط با تاثيرگذاري وسايل ارتباط جمعي بر ورزش :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

رسانه ها اثر مستقیمی روی ارزشها و هنجارهای جامعه دارند, به طوری که اثر رسانه های جمعی روی همه جنبه های زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست. در حال حاضر رسانه غالب, بدون شک تلویزیون است که میتواند بیش از هر رسانه دیگری در همگانی وجهانی کردن ورزش نقش داشته باشد. بر این اساس, مقاله حاضر به بررسی میزان تاثیرگذاری رسانه ها بر فعالیت بدنی افراد از دیدگاه اساتید دانشگاه, معلمان و دانش آموزان می پردازد. به این منظور, تعداد 53 نفر از اساتید دانشگاه و 100نفر از معلمان تربیتبدنی و 464 نفر از دانش آموزان دختر و پسر شهرستان نیشابور به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به ارتباط رسانه و ورزش را تکمیل نمودند. بر اساس نتایج به دست آمده, % 80/6 دانش آموزان, %92 معلمان و %96/2 اساتید دانشگاه اعتقاد به تغییر نگرش افراد نسبت به ورزش تحت تاثیر رسانه های جمعی داشتند و به ترتیب %67/1, %84 و %92/5 دانش آموزان, معلمان و اساتید دانشگاه معتقد بودند که رسانه های جمعی باعث گرایش مردم به سمت ورزش خواهند شد. %54/5 دانشآموزان, %84 معلمان و % 77/4 اساتید دانشگاه بر این باور بودند که به دلیل کسب سود بیشتر, به ورزش قهرمانی بیش از ورزش همگانی توجه میگردد. توجه به ورزش همگانی نشاط, شادابی, سلامت روحی و روانی, افزایش مشارکت تمام گروه های اجتماعی وحتی تقویت ورزش قهرمانی را در پی خواهد داشت. با این تفاسیر محوریت قرار گرفتن ورزش همگانی در برنامه ریزی های کلان کشور جهت رشد و شکوفایی مملکت اسلامی ایران ضروری به نظر میرسد.

لینک کمکی