فایل ورد مولفه هاي توسعه اجتماعي در سيره گفتاري و رفتاري حضرت فاطمه (س)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مولفه هاي توسعه اجتماعي در سيره گفتاري و رفتاري حضرت فاطمه (س) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

توسعه اجتماعی امری معطوف به بهبود وضعیت اجتماعی زندگی انسان و زمینه ساز شکوفایی استعدادهای بشری می باشد که جوامع را از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب سوق می دهد. توسعه اجتماعی, نیازمند انسان توسعه یافته است و انسان توسعه یافته محرک توسعه است. سیره رفتاری و گفتاری حضرت فاطمه (س), به عنوان الگوی جامع انسان توسعه یافته ای که تمام اهتمام خویش را در جهت قراردادن جامعه در مسیر توسعه اجتماعی به کار می برد, شایسته طرح و بررسی است. همه تلاش حضرت زهرا (س) در پیش بردن جامعه جاهلی به سمت جامعه مدنی و توسعه یافته بود و راهکارهای این گذار در سخنان و عملکرد ایشان به جامعه ارائه شده است. از جمله این راهکارها عدالت, امنیت و مشارکت اجتماعی است که به عنوان سه مولفه مبنایی توسعه اجتماعی, در لابلای رفتارهای آموزنده و گفتارهای ارزشمند ایشان قابل استخراج است. این نوشتار, ضمن تبیین مفهوم توسعه اجتماعی, با مراجعه به خطبه ها و گفتارهای ارزنده بانوی بزرگ اسلام و شناخت سیره اجتماعی آن حضرت, مهم ترین مبانی و مولفه های اساسی توسعه اجتماعی یعنی عدالت, امنیت و مشارکت اجتماعی را در سیره گفتاری و رفتاری حضرت فاطمه (س), بررسی می نماید و تا حد ممکن چارچوبهای کلی الگوی اسلامی توسعه اجتماعی را شناسایی مینماید.

لینک کمکی