فایل ورد نظام ملي نوآوري علم و فناوري؛ تحولات مفهومي و چالشها و چشم اندازها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نظام ملي نوآوري علم و فناوري؛ تحولات مفهومي و چالشها و چشم اندازها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف مطالعه نظام ملی نوآوری علم و فناوری؛ تحولا ت مفهومی و چالشها و چشم اندازها, عوامل تاثیر گذار بر توسعه نظام ملی نوآوری در ایران را در سه محور: عوامل محدودکننده توسعه نظام ملی نوآوری در ایران, عوامل تقویت کننده توسعه نظام ملی نوآوری در ایران و چالشهای توسعه فناوری با رویکرد نظام ملی نوآوری به بررسی موانع توسعه علمی از جمله؛ ریشه های تاریخی, سیاسی, فرهنگی و اجتماعی, نبود برنامه جامع و مشخص, اداری و مدیریتی پرداخته است. در ادامه به بیان راهبردهای ارتقای علمی ایران در 9 معیار؛ توجه به تولید علم, تولید ثروت از دانش, عضویت در سازمانهای جهانی مالکیتهای معنوی, تقویت تعاملات علمی بین المللی, لزوم دسترسی به اطلاعات علمی, کمک به استقرار مغزها و جلوگیری از مهاجرت نخبگان علمی, ساماندهی منابع مالی بخش تحقیقات, زبان دوم ضرورت دهکده جهانی و بانک ملی ایده پرداخته است.

لینک کمکی