فایل ورد بررسي تاثير تغييرات نيتروژن و افزودن هيدروژن بر عملکرد و آلايندگي در موتور اشتعال تراکمي واکنش پذير (RCCI)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير تغييرات نيتروژن و افزودن هيدروژن بر عملکرد و آلايندگي در موتور اشتعال تراکمي واکنش پذير (RCCI) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

موتورهای اشتعال تراکمی به دلیل بالا بودن راندمان حرارتی و فشار احتراق همواره مورد توجه قرار گرفته اند. با پیشرفت تکنولوژی, روشهای نو و پیشرفتهای حاصل شده که یکی از آنها در زمینه موتورهای احتراقی, اشتعال تراکمی واکنش پذیر میباشد. موتور واکنش پذیر که در آن مخلوط سوخت داخل سیلندر توسط پاشش سوختی با واکنش پذیری ضعیف در مسیر ورودی همراه با پاشش چند مرحله ای بهینه سوختی با واکنش پذیری قوی (تزریق مستقیم) در داخل سیلندر فراهم میشود. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تغییرات نیتروژن و اضافه کردن هیدروژن بر احتراق واکنش پذیر پرداخته است. موتور بهره برده شده با گنجایش 1/9 لیتر و نام تجاری جی ام میباشد و از دو سوخت بنزین/دیزل استفاده شده است. شبیه سازی انجام شده با کد تجاری کانورج و روش دینامیک سیالات محاسباتی به صورت سه بعدی محقق شده است. نتایج حاصل شده از شبیه سازی عددی با نتایج تجربی مطابق خوبی داشته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد, فشار حاصل شده در دو حالت تزریق که در آن هیدروژن+نیتروژن باعث افزایش چشمگیر فشار نسبت به نیتروژن بوده, همچنین آلاینده دوده در حالت تزریق نیتروژن به دلیل کاهش اکسیژن افزایش یافته و در حالت تزریق هیدروژن+نیتروژن به دلیل افزایش پیشروی شعله و اکسیژن تمامی مخلوط سوخت و هوا سوخته و روند کاهش دارد.

لینک کمکی