فایل ورد بررسي تاثير خنک کاري هواي ورودي بر بهبود راندمان توربين هاي گازي مدل موتورسيچ ايستاه تقويت فشار گاز بر پايه تحليل اگزرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير خنک کاري هواي ورودي بر بهبود راندمان توربين هاي گازي مدل موتورسيچ ايستاه تقويت فشار گاز بر پايه تحليل اگزرژي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

توربوکمپرسورهای مستقر در ایستگاه های تقویت فشار گاز جهت افزایش فشارگازطبیعی موجود در خطوط سراسری انتقال گاز به کار میروند. روش های مختلفی جهت افزایش راندمان و کار خالص خروجی در این سیستمها وجود داردکه هریک از آن ها در تحقیقات قبلی بررسی شده اند. تمام مطالعات قبلی بر روی توربوژنراتورهای موجود در نیروگاه ها انجام گرفته است . تفاوت ایستگاه تقویت فشار گاز با نیروگاه در این است که در ایستگاه تقویت فشار گاز انرژی الکتریکی تولید نمیشود و کار خروجی توربین گازی صرف به حرکت درآوردن کمپرسور گاز میشود . همچنین تفاوت اصلی توربوکمپرسورها و توربوژنراتورها این است که توربوژنراتورها دارای دور ثابت هستند, درصورتیکه توربوکمپرسورها دارای دور متغیر میباشند. در این مقاله خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور برا ی بهبود عملکرد توربوکمپرسورهای گازی ایستگاه تقویت فشار گاز مورد مطالعه قرارگرفته است و در دو حالت اولیه (شرایط واقعی) و حالت سرمایش هوای ورودی تا دمای معین با ثابت نگه داشتن کار خالص خروجی عملکرد توربوکمپرسور از دیدگاه اگزرژی بررسی و میزان بهبود عملکرد آن نسبت به حالت اولیه محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد بهبود عملکرد توربو کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز معرفی شده در دوره ای پایین تر بیشتر میباشد

لینک کمکی