فایل ورد بررسي تاثير شرايط ديناميکي جا زدن بر استحکام ساختار تثبيت تاندون کتف به روش باشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير شرايط ديناميکي جا زدن بر استحکام ساختار تثبيت تاندون کتف به روش باشتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

روشهای مرسوم برای ترمیم پارگی تاندون کتف وبازسازی اتصال آن به استخوان دارای مشکلات زیادی هستند. استفاده از روش باشتی میتواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند. اهداف: هدف این تحقیق بررسی اثر تغییر شرایط جا زدن بلوک استخوانی بر خواص مکانیکی این روش در بارگذاری متناوب دینامیکی و کششی برای تاندون کتف است. روشها: به کمک تاندون دیجیتال گاوی و استخوان مصنوعی, تعداد 10 نمونه آزمایشگاهی با دو حالت مختلف جا زدن بلوک استخوانی به کمک: گروه -1 چکش دستی و گروه -2 چکش خودکار با فرکانس ثابت 3600 ضربه در دقیقه آماده شدند. تمام نمونه ها در شرایط هندسی و فیزیکی کنترل شدهای تحت آزمایش بارگذاری دو مرحلهای دینامیکی با 100 بار تناوب بین نیروهای کمینه و بیشینه مناسب و بلافاصله بارگذاری کششی تا حد واماندگی1 ساختار تثبیت یا پارگی تاندون قرار گرفتند. نتایج: تمام نمونه ها بارگذاری متناوب را بدون آسیب پشت سر گذاشتند. در مرحله ی بارگذاری کششی, در گروه 1, یک نمونه دچار پارگی تاندون شد و در چهار نمونه دیگر تاندون و بلوک استخوانی از ساختار تثبیت به بیرون لغزید . در گروه 2, دو نمونه دچار پارگی تاندون و سه نمونه دچار لغزش تاندون و بلوک استخوانی به بیرون از تثبیت شدند. برای گروه 1 بیشینه نیروی کششی میانگین 39.4-235 نیوتن و سفتی میانگین 9.25-2.12 نیوتن بر میلیمتر ثبت شد (سطح اطمینان 95 درصد). برای گروه 2 هم این مقادیر به ترتیب 163±54.5 نیوتن و 8.46±4.9 نیوتن بر میلیمتر بدست آمد (سطح اطمینان 95 درصد). جمع بندی: با توجه به این نتایج میتوان گفت که شرایط جا زدن بلوک در روش باشتی تاثیر منفی بر استحکام تثبیت در مقابل بارگذاری متناوب ندارد و این روش در مقابل این نوع بارگذاری جواب میدهد ولی در مورد بارگذاری کششی به نظر می رسد که فرکانس جا زدن بر روی نتیجه اثرگذار است.

لینک کمکی