فایل ورد بررسي تاثير ضخامت صفحات پيچان بر ريزش گردابه ها در استوانه دايروي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير ضخامت صفحات پيچان بر ريزش گردابه ها در استوانه دايروي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در پژوهش تجربی حاضر, به تاثیر صفحات پیچان بر آشفتگی و اغتشاشات دنباله سیلندر دایروی پرداخته شده است. این پژوهش در عدد رینولدز 20000 بر مبنای قطر استوانه صاف, صورت گرفته و داده برداری ها در خط مرکزی استوانه انجام شده است. روی سیلندر مورد بررسی, تعداد سه عدد صفحه با فواصل نصب یکسان و برابر با 120 درجه قرار گرفته است. گام پیچش صفحات برابر با 3D و نسبت ارتفاع صفحات به قطر مدل 0/1و 0/09, 0/07, H/D=0/05 است. نتایج حاصل از این پژوهش, نشان میدهد که استفاده از صفحات پیچان, تاثیرات متفاوتی بر ساختار دنباله دارد, به گونه ای که افزایش ارتفاع صفحات, سبب افزایش اغتشاشات در داخل دنباله میشود, از طرفی صفحات پیچان, سبب تضعیف گردابه ها و اضمحلال سریعتر آن ها میشود. استفاده از صفحات پیجان, سبب کاهش تا %15 در بیشینه اغتشاشات در دنباله میشود. با استفاده از کمیتهای اندازه گیری شده, فرکانس ریزش گردابه ها بدست آمده و عدد استروهال محاسبه شد, مشاهده شد استفاده از صفحات پیچان, سبب کاهش فرکانس ریزش گردابه ها و در نتیجه آن, کاهش مقدار عدد استروهال است به گونه ای که استفاده از صفحات پیچان تا %38 سبب کاهش عدد استروهال میشود.

لینک کمکی