فایل ورد بررسي تاثير فشار درام بر ردپاي کربن عملکردي نيروگاه سيکل ترکيبي کلاس F با بويلر سه فشاره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير فشار درام بر ردپاي کربن عملکردي نيروگاه سيکل ترکيبي کلاس F با بويلر سه فشاره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

اثرات تغییرات اقلیم بر روی ساکنان کره زمین روزبه روز بیشتر می شود. برای مبارزه با گرمایش جهانی 2 روش که دارای هم زمانی می باشند مدنظر دانشمندان میباشد. اولین آن استفاده از تکنولوژیهای به روز در کاهش انتشار در متوقف کردن یا حداقل کند کردن روند افزایش درجه حرارت زمین می باشد و روش دوم افزایش تابآوری ساکنان زمین در این خصوص میباشد. ایران ازنظر انتشار دیاکسید کربن در جمع ده کشور اول جهان می باشد و مطابق کنوانسیون بین الملل ی برنامه جامع جهت کاهش انتشار تا % 40 بر اساس سناریوی BAU که می تواند تا سال 2030 به %12 افزایش پیدا کند را ارائه نموده است. با توجه به اینکه در ایران نیز مانند بیشتر کشورهای جهان بیشتر سهم برق تولیدی بر عهده نیروگاه های در بین نیروگاه های حرارتی سیکل های ترکیبی که دارای راندمان بالاتری میباشند موردتوجه قرار دارند . ارتقا توربین ها از کلاس E به کلاس F و استفاده از بلویلرهای سه فشاره با مصرف سوخت تقربای مشابه توان بیشتری قابل استحصال است. توان بیشتر با مصرف سوخت ثابت موجب کاهش ردپای کربن خواهد شد. در سیکل های ترکیبی, عملکرد و پارامترهای بویلر مانند فشار و دبی جرمی درام ها, پینچ به عنوان مهم ترین عضو سیکل ترکیبیها دارای اهمیت میباشد . پارامترهای نظیر فشار درام های بویلر و همچنین لینچ می تواند ازجمله تاثیرگذارترین پارامترها در تعیین توان خروجی توربین بخار و ردپای کربن برق تولیدی موثر است.

لینک کمکی