فایل ورد بررسي تاثير مشخصه هاي مبدلهاي حرارتي بر پارامترهاي اصلي چيلر جذبي ليتيم برومايد دو اثره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير مشخصه هاي مبدلهاي حرارتي بر پارامترهاي اصلي چيلر جذبي ليتيم برومايد دو اثره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه, بررسی تاثیر مشخصه های مبدلهای حرارتی بر پارامترهای عملکردی اصلی چیلر جذبی لیتیم بروماید دو اثره سری میباشد. مبدلهای حرارتی در چیلرهای جذبی شامل مبدلهای بکار رفته در انتقال حرارت محلول گرم به محلول سرد, مبدل حرارتی کندانسور, مبدل حرارتی جاذب و مبدل حرارتی بکار رفته در ژنراتور بخار کم فشار می باشد. مشخصه های مورد بررسی در این پژوهش, برای مبدل های حرارتی محلول, بازده و نقطه پینچ, برای مبدل حرارتی کندانسور و جاذب, نوع مبدل (هوا-خنک و آب-خنک) و نقطه پینچ و برای مبدل حرارتی ژنراتور بخار کم فشار, نقطه پینچ می باشد. تاثیر تغییرات این مشخصه ها در دمای ژنراتور بخار پرفشار, دمای ژنراتور بخار کم فشار, کار مکانیکی پمپ محلول, بار گرمایش ژنراتور بخار پرفشار و ضریب عملکرد چیلر جذبی لیتیم بروماید دو اثره سری مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش بازده مبدل ها, دمای ژنراتورها و بار گرمایش افزایش و ضریب عملکرد کاهش می یابد . همچنین با افزایش نقطه پینچ, دمای ژنراتورها, توان مکانیکی پمپ و بار گرمایش افزایش و ضریب عملکرد کاهش می یابد.نهایتا دمای ژنراتورها, توان مکانیکی پمپ و بار گرمایش چیلر جذبی هوا-خنک بسیار بیشتر و ضریب عملکرد آن بسیار کمتر از چیلر آب-خنک میباشد.

لینک کمکی