فایل ورد بررسي تاثير مکان سيستم گرمايشي روي ديوار بر انتقال حرارت درون محفظه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير مکان سيستم گرمايشي روي ديوار بر انتقال حرارت درون محفظه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این مقاله جریان سه بعدی داخل یک اتاق که دارای یک سیستم گرمایشی با قابلیت تغییر مکان در نزدیکی یکی از دیواره ها است, با استفاده از روش جدید شبکه بولتزمن بر پایه زمان آرامش چندگانه دوتایی مورد بررسی قرار گرفت و جایگاه بهینه این سیستم به منظور دستیابی به بیشترین میزان انتقال حرارت به داخل ساختمان (کمترین میزان هدر رفت انرژی) مشخص شد. نتایج بدست آمده برای اعداد رایلی مختلف (103<Ra<105) نشان داد هنگامی که سیستم گرمایشی در 1/4 دوم دیواره (0.25<Zh<0.5) قرار گرفت بیشترین مقدار انتقال حرارت مشاهده شد به طوری که ماکزیمم تغییرات عدد ناسلت میانگین با تغییر مکان سیستم گرمایشی به ترتیب برابر 28, 68 و 65 درصد برای اعداد رایلی 103, 104 و 105 است. همچنین با مقایسه نتایج بدست آمده از روش ارائه شده در این مقاله با نتایج گذشته مشاهده شد که روش شبکه بولتزمن بر پایه زمان آرامش چندگانه دوتایی قابلیت بالایی جهت پیش بینی رفتار سیال با شرایط مرزی مختلف دارد.

لینک کمکی