فایل ورد بررسي تاثير ناهمگني محيط متخلخل بر ناپايداري انگشتي لزج در جابجايي دو سيال واکنش پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير ناهمگني محيط متخلخل بر ناپايداري انگشتي لزج در جابجايي دو سيال واکنش پذير :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله تاثیر ناهمگنی محیط متخلخل بر روی ناپایداری انگشتی لزج در فرایند جابجایی دو سیال واکنش پذیر مورد بررسی قرار گرفتهاست. پس از بیبعدسازی معادلات و استفاده از توابع جریان و گردابه, دستگاه معادلات بر اساس ضریب نفوذپذیری به صورت تابعی از طول و عرض صفحه بازنویسی و مورد حل قرار گرفته است. با در نظرگیری دو مدل مختلف لنزی و چهارگوش برای ناهمگنی محیط, کانتورهای غلظت هر کدام ترسیم و مورد بحث واقع میشوند. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که جریان تمایل دارد به سمت ناحیه ای با ضریب نفوذپذیری بالا حرکت کند, لذا در این ناحیه ها سرعت رشد انگشتی ها بیشتر میشود و در سایر نقاط علاوه بر کاهش طول انگشتیها, سرعت پیشروی مرز نیز کاهش میباید. نتایج حاصل از ناهمگنی لنزی نشان میدهد با مقایسه دو حالت متفاوتk2> k1وk1<k2 طول انگشتی ها و سرعت پیشروی مرز در حالت k1> k2 در ناحیه با ضریب با ضریب گذردهی کم, بیشتر است. محیط ناهمگن چهارگوش نیز نشان میدهد در بسترهای متخلخل با الگوی ناهمگن, بسته به ضریب نفوذپذیری, مرز میتوان شکلهای متفاوتی داشته باشد

لینک کمکی