فایل ورد بررسي تاثير هندسه دماغه پرتابه و شرايط مرزي ورق هاي فولادي در برابر نفوذ ديناميکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير هندسه دماغه پرتابه و شرايط مرزي ورق هاي فولادي در برابر نفوذ ديناميکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این تحقیق, به بررسی تاثیر هندسه دماغه پرتابه و شرایط مرزی هدف در برابر نفوذ دینامیکی بر روی ورقهای فولادی پرداخته شده است. ابتدا نفوذ در یک صفحه مربعی شکل یه ضلع 10 سانتیمتر از جنس فولاد و پرتابهای به قطر 13 میلیمتر و طول 25 میلیمتر به عنوان جسم صلب شبیه سازی شده و صحت سنجی از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی [10] صورت پذیرفته است. سپس با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلفی چون چهارلبه گیردار, چهارلبه مفصل, دولبه مفصل, دولبه گیردار, چهارگوشه مفصل و چهارگوشه گیردار و همچنین هندسه دماغه های سرتخت, سر مخروطی و سرنیمکروی شبیه سازیهای مختلفی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که شرایط مرزی مختلف هدف بر روی نفوذ پرتابه سرتخت تاثیر به سزایی داشت ولی بر روی نفوذ پرتابه های سرنیمکروی و سرمخروطی تاثیر چندانی نداشت. همچنین, حدبالستیک برای یک شرط مرزی و سه نوع هندسه دماغه مختلف بدست آمد. در نتایج بدست آمده مشاهده شد که نوع پروفیل شکست به نوع هندسه دماغه پرتابه بستگی دارد.

لینک کمکی