فایل ورد بررسي تجربي اثر جهت باد بر عملکرد سيستم هاي فتوولتائيک در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجربي اثر جهت باد بر عملکرد سيستم هاي فتوولتائيک در تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

امروزه تولید برق از پنلهای فتوولتائیک به دلیل کاهش منابع سوخت فسیلی و معضل گرمایش جهانی, رو به افزایش است. تولید برق توسط این پنلها تحت تاثیر عوامل محیطی از جمله نشست غبار و شرایط آب و هوایی قرارمی گیرد که کاهش قدرت خروجی آنها را بدنبال دارد. در تحقیق حاضر, بررسی افت عملکرد پنلهای فتوولتائیک در شهر تهران, درفاصله زمانی 20 فروردین تا 31 مرداد سال 1397, مورد مطالعه قرار گرفته است. از دو پنل فتوولتائیک 50 وات, به همراه دستگاه های اندازه گیری تابش خورشید, سرعت باد,رطوبت ودما جهت انجام آزمایش استفاده شده وعملکرد پنلها, غبار محیطی وشرایط آب وهوایی مرتبا اندازه گیری وثبت میگردند. این دو پنل در معرض تابش خورشید قرار داشته و یکی از آنها به طور روزانه و دیگری هر 45 روز یک بار تمیز میشود. جهت محاسبه افت عملکرد پنلها در اثر نشست گردوغبار از یک معیار بنام شاخص تمیزی که نسبت توان اصلاح شده ی پنل کثیف به توان پنل تمیز برمبنای درجه حرارت می باشد,استفاده شده است. پس از انجام محاسبات مشاهده میگردد که شاخص تمیزی, با جهت باد دارای همبستگی نمیباشد.

لینک کمکی