فایل ورد بررسي تجربي اثر زاويه برخورد ذرات فرساينده بر نرخ فرسايش آلياژ Ti-6Al-4V

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجربي اثر زاويه برخورد ذرات فرساينده بر نرخ فرسايش آلياژ Ti-6Al-4V :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

فرسایش به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی خراب ی در مجموعه توربین هاو خصوصا در پره های کمپرسور, نقش مهمی در ارزیابی عمر این سازه ها ایفا میکند. این مساله به طور خاص برای آلیاژ Ti-6Al-4V به عنوان یکی از رایج ترین آلیاژهای مورد استفاده در پره های کمپرسور مطرح میباشد. پژوهش حاضر, ابتدا به مسائل مربوط به آزمایش در حوزه فرسایش ذرات جامد میپردازد. سپس با در نظر گرفتن استانداردهای مدنظر, به صورت تجربی اثر زاویه برخورد ذرات بر نرخ فرسایش آلیاژ Ti-6Al-4V را برای سه زاویه 25, 45 و 60 درجه بررسی مینماید. ذرات کروی شکل SiO2 با قطر میانگین 100 میکرون به عنوان فرساینده در نظر گرفته شده که با سرعت 60 متر بر ثانیه به سطح هدف اصابت داده مییشود. نتایج نشان میدهد که از میان زوایای مذکور در شرایط مورد نظر, حداکثر نرخ فرسایش مربوط به زاویه 45 درجه میباشد . همچنین بررسی مکانیزم فرسایش بر روی نمونه ها نشان گر آن است که با افزایش زاویه برخورد, ترکیبی از مکانیزم نرم و ترد بر سطح اثر میگذارد.

لینک کمکی