فایل ورد بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت درمبدل لوله مارپيچ با استفاده از نانو ذره اکسيد مس و سيال پايه غيرنيوتني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت درمبدل لوله مارپيچ با استفاده از نانو ذره اکسيد مس و سيال پايه غيرنيوتني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این تحقیق ضمن ساخت دستگاه آزمایشگاهی به بررسی تجربی انتقال حرارت با افزودن نانو ذره اکسید مس به سیال پایه غیر نیوتنی آب- اتیلن گلیکول((50:50 در یک مبدل لوله مارپیچ پرداخته شده است . در پوسته مبدل از سیال آب استفاده شد که به عنوان تکنیکی برای تغییر انتقال حرارت و در نهایت تغییر دمای خروجی سیال مورد نظر می باشد . در این کار آزمایشگاهی برای افزایش انتقال حرارت از نانو ذره اکسید مس در کسرها ی حجمی, 0/1, 0/2 , 0/3 ,0/ 4 و قطر40 nm3 استفاده شده است . همچنین ضمن پایدار کردن نانو سیال اکسید مس با افزایش دبی جرمی,ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت به صورت چشم گیری افزایش پیدا کرده که باعث افزایش انتقال حرارت شده است ونیز اختلاف دمای سیال را به واسطه استفاده از آن 34/5 درجه سانتی گراد افزایش و رشد حدود% 43 دربازده در انتقال حرارت در دستگاه آزمایشگاهی ساخته شده گردیده است.

لینک کمکی