فایل ورد بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيندي بر سختي جوش اصطکاکي اغتشاشي آلياژهاي آلومينيوم ناهمجنس 5083 و 6061

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيندي بر سختي جوش اصطکاکي اغتشاشي آلياژهاي آلومينيوم ناهمجنس 5083 و 6061 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این پژوهش, اثر دو متغیر اصلی, سرعت پیشروی () و سرعت چرخشی ابزار () بر خواص مکانیکی و ریز ساختار در اتصال دو آلیاژ غیرمشابه آنیل شده 5083 و 6061 با استفاده از فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (Friction stir welding) FSW بررسی شده-است؛ سرعت های چرخشی در سه سرعت 1000rpm, 800rpm و 630rpm و سرعتهای پیشروی ابزار نیز در سه سرعت mm/min 23/5, 37/5 mm/min و 60mm/min در نظر گرفته شدند . از ابزار ساده با پین هرمی ناقص و ورقهایی به ضخامت 4 میلیمتر استفاده گردید. پس از تست های اولیه, پارامترهای سرعت دورانی و سرعت پیشروی به عنوان تاثیرگذارترین عوامل بر کیفیت ظاهری جوش انتخاب گردیده و مقادیر متفاوتی از آن ها برای حصول حداکثر استحکام کششی و جوش عاری از هر گونه عیب مورد آزمایش قرار گرفتند. بهترین جوش در سرعت دورانی 630 دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 23/5 میلی متر بر دقیقه و پارامترهای ثابت زاویه انحراف 2 درجه و عمق نفوذ 0/1 میلی متر بدست آمد. در مقطعهای عرضی از جوش, وجود عیوبی از قبیل عیب تونلی, حفره و ترک در نمونه ها مشاهده گردید. آزمون ریزسختی نشان داد که منطقه متاثر از حرارت در سمت آلیاژ 6061 کمترین میزان سختی نسبت به دیگر مناطق جوشکاری و فلز پایه دارد.

لینک کمکی