فایل ورد بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي نوساني بر تشکيل قطره فروفلوئيدي از نازل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي نوساني بر تشکيل قطره فروفلوئيدي از نازل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

مطالعه فیزیک تشکیل قطره به دلیل فیزیک غنی و کاربرد در علوم مختلف داروسازی و پتروشیمی مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. فروفلوئید به عنوان سیالی که با اعمال نیروی مغناطیسی می توان به آن نیروی حجمی اعمال نمود کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله در انتقال حرارت و میکروفلوئیدیک پیدا کرده است. در این پژوهش با اعمال میدان مغناطیسی قطع و وصل شونده مکانیزم تشکیل قطره فروفلوئیدی از نازل مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر قدرت میدان مغناطیسی و دوره تناوب اعمال میدان مغناطیسی در اندازه قطره تشکیل شده, تشکیل قطره ماهواره ای و دوره تناوب آن مطالعه شده است . نتایج نشان میدهد که با افزایش میدان مغناطیسی حجم قطره در هر دو حالت ثابت و نوسانی کاهش می یابد. بعلاوه با قطع و وصل کردن میدان رژیم جدیدی از تشکیل قطره مشاهده شد که می توان از تشکیل قطره ماهواره ای جلوگیری نمود, ضمن آنکه در شرایط یکسان می توان قطراتی با حجم کمتر نسبت به حالت میدان مغناطیسی ثابت تولید نمود. با کاهش دوره تناوب میدان مغناطیسی مشاهده شد که حجم قطره را میتوان تا دو برابر بزرگتر نمود.

لینک کمکی