فایل ورد مطالعه آناتوميكي و مورفولوژيكي استخوانچه هاي گوش مياني شتر در مقايسه با ساير نشخوار کنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه آناتوميکي و مورفولوژيکي استخوانچه هاي گوش مياني شتر در مقايسه با ساير نشخوار کنندگان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :8

در این تحقیق به منظور بررسی جزئیات استخوانچه های گوش میانی شتر و مقایسه آنها با سایر نشخوار کنندگان از هر کدام یک از حیوانات بالغ شتر, گاو, گوسفند و بز پنج عدد جمجمه تهیه گردید. پس از برداشتن استخوان گیجگاهی هر نمونه, استخوانچه های گوش میانی خارج گردید و در هر حیوان علاوه بر بررسی شکل ظاهری آنها, فاکتورهایی از قبیل وزن, ابعاد و زواید مختلف آنها به طور جداگانه با استفاده از ترازو و کولیس اندازه گیری و ثبت گردید و در انتها نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون آماری دانکن (P<0.05) بین حیوانات بررسی و مقایسه گردید که اختلافات حاصله معنی دار بود. در نتیجه مشخص گردید که استخوان چکشی در شتر بیشترین وزن را دارد و طول کل این استخوان در گاو بیشتر از شتر, گوسفند و بز می باشد. طول دسته استخوان چکشی در شتر بلندتر از گاو می باشد و زائده جانبی آن هم در شتر رشد ببشتری کرده است. استخوان سندانی در گاو و شتر دارای وزن یکسانی بوده و عرض تنه آن در شتر بیشتر از سایر حیوانات می باشد. استخوان رکابی در مقایسه با سایر حیوانات مورد مطالعه در این تحقیق دارای ابعاد بزرگتری می باشد.
کلید واژه: آناتومی, استخوانچه های گوش میانی,شتر, گاو, گوسفند, بز

لینک کمکی