فایل ورد اثر دهان شويه ايرشا (نوع آنتي سپتيك) بر سوزش ناشي از دنچر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اثر دهان شويه ايرشا (نوع آنتي سپتيک) بر سوزش ناشي از دنچر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :5

مقدمه: یکی از مشکلات مهم در بیماران دارای دندان مصنوعی سوزش به خاطر زیرپروتز (denture sore mouth) است. این بیماری شامل تغییرات پاتولوژیک مشخص در مخاط زیرپروتز کامل یا پارسیل در هر دو فک, به ویژه فک بالا است.هدف اصلی از این تحقیق, بررسی اثر دهان شویه ایرشا (نوع آنتی سپتیک) بر سوزش به خاطر زیرپروتز (D.S.M) در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی شاهد است.مواد و روش ها: تعداد 20 بیمار دارای پروتز که از لحاظ کلینیکی علائم ابتلا به سوزش به خاطر زیرپروتز را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران دهان شویه آنتی سپتیک ایرشا را به مدت 2 هفته, روزی سه بار, هر بار 30 ثانیه در داخل دهان غرغره کردند. نتایج تاثیر دهان شویه بعد از دو هفته مورد بررسی قرار گرفت.نتایج و یافته ها: در 95 درصد از بیماران, بهبودی کامل و در 5 درصد عدم تغییر بهبودی نسبت به هفته اول و دوم پس از مصرف مرتب دهان شویه مشاهده گردید.نتیجه گیری: استفاده صحیح از دهان شویه ایرشا نوعی آنتی سپتیک در درمان درد و سوزش التهاب ناشی از دنچر بسیار مفید و موثر است.
کلید واژه: Denture sore mouth سوزش ناشی از دنچر, دهان شویه ایرشا (نوع آنتی سپتیک)

لینک کمکی