فایل ورد مقايسه كلينيكي سه روش اسكراب، رول و مديفايد بس در كنترل پلاك باكتريال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه کلينيکي سه روش اسکراب, رول و مديفايد بس در کنترل پلاک باکتريال :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :8

مقدمه و هدف: عامل اصلی بیماری های پریودنتال, پلاک باکتریال است و کنترل مکانیکی پلاک, بهترین راه جلوگیری از بیماری های پریودنتال معرفی شده است. مسواک زدن, شایع ترین روش کنترل مکانیکی پلاک محسوب می شود که تا کنون شناخته شده است. هدف از این مطالعه, مقایسه سه روش مسواک زدن به طریق رول (Roll), مدیفاید بس (Modified Bass) و اسکراب (Scrub) در کنترل پلاک باکتریال و نیز بررسی نقش جنس در کنترل پلاک باکتریال, نقش روش مسواک زدن بر روی تحلیل لثه, و نیز مقبولیت این روش ها نزد افراد است.مقدمه و هدف: عامل اصلی بیماری های پریودنتال, پلاک باکتریال است و کنترل مکانیکی پلاک, بهترین راه جلوگیری از بیماری های پریودنتال معرفی شده است. مسواک زدن, شایع ترین روش کنترل مکانیکی پلاک محسوب می شود که تا کنون شناخته شده است. هدف از این مطالعه, مقایسه سه روش مسواک زدن به طریق رول (Roll), مدیفاید بس (Modified Bass) و اسکراب (Scrub) در کنترل پلاک باکتریال و نیز بررسی نقش جنس در کنترل پلاک باکتریال, نقش روش مسواک زدن بر روی تحلیل لثه, و نیز مقبولیت این روش ها نزد افراد است.مواد و روش: برای انجام این مطالعه, تعداد 24 نفر از دانشجویان دندان پزشکی تبریز که مقطع علوم پایه را پشت سرگذاشته بودند به طور داوطلب انتخاب و پس از این که پلاک ایندکس آن ها به کم تر از 20 درصد رسید. به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. این افراد برای یک دوره سه ماه تحت مراقبت قرار گرفتند و در هر جلسه ملاقات, ایندکس پلاک (plaque index), ایندکس لثه (gingival index) و نیز ایندکس بهداشت دهان (oral-hygiene index) از آن ها اخذ و ثبت گردید. علاوه بر این, موقعیت مارجین لثه بررسی و تغیرات احتمالی آن ثبت گردید. همچنین مقبولیت هر روش از گروه مربوط مورد پرسش قرار گرفت. اطلاعات در فرم های مخصوصی که برای این مطالعه تهیه شده بود وارد و در روزهای صفر, 7, 14, 21, 28 و برای بررسی تحلیل لثه در انتهای ماه سوم با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان دهنده کارایی هر سه روش در کنترل پلاک باکتریال بود. هر چند دو روش رول و مدیفاید بس اندکی نسبت به روش اسکراب موثرتر بودند, ولی اختلاف بین دو گروه ها معنادار نبود. در 25 درصد افرادی که با روش اسکراب مسواک زدند, تحلیل مختصر لثه در باکال ناحیه خلفی ماگزیلا مشاهده شد که از نظر آماری معنادار نبود. 25 درصد افرادی که با روش اسکراب مسواک زدند, این روش را ناکارامد, خشن و موجب آسیب لثه تشخیص دادند. در روش مدیفاید بس نیز 12.5 درصد این روش را مشکل توصیف کردند. تمام افرادی که از روش رول استفاده کردند از این روش رضایت کامل داشتند.بحث: با توجه به عدم اختلاف معنادار بین سه روش مورد مطالعه, به نظر می رسد مساله مهم در پلاک کنترل, انگیزه بیمار و نحوه اجرای هر کدام از روش های آموزش داده شده است.
کلید واژه: پلاک باکتریال, کنترل مکانیکی پلاک, روش رول, روش اسکراب, روش مدیفایدبس

لینک کمکی