فایل ورد بررسي سميت سلولي داروي سواب 1 بر روي سلول هاي رده فيبروبلاستي L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي سميت سلولي داروي سواب 1 بر روي سلول هاي رده فيبروبلاستي L :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :10

مقدمه: از آن جا که در درمان پالپ اکسپوز شده دندان های شیری در مواردی چون پوسیدگی, صدمه و شکستگی و آسیب های حین تراش حفره, استفاده از موادی چون فرموکرزول مرسوم است و امروزه علی رغم موفقیت های کلینیکی و رادیوگرافی و نتایج بالینی خوب, عوارض و نگرانی هایی نیز از کاربرد آن چون بخش سیستمیک, سمیت سلولی, حساسیت زایی, جهش زایی, سرطان زایی, سمی بودن برای جنین و تراتوژن بودن آن وجود دارد, جامعه دندان پزشکی به دنبال موادی است که بتواند به عنوان جایگزین فرموکرزول معرفی کند. سواب 1 shahed university anti) (bleeding1:SUABI ترکیبی گیاهی است که در دوره فارماکولوژی دانشگاه شاهد با الهام از طب سنتی ایرانی-اسلامی ساخته شده و دارای آثار ضد خونریزی و قابض کنندگی عروق است. در این مطالعه, سمیت سلولی این دارو در مقایسه با فرموکرزول بر روی سلول هال رده فیبروبلاستی L929 بررسی شده است.مواد و روش ها: سلول های رده فیبروبلاستی L929 از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران تهیه گردید و پس از چندین بار کشت و پاساژ در فلاسک های کشت سلولی تکثیر یافت و سپس در پلیت 96 خانه به تعداد 2×10 در هر چاهک کشت داده شد. از روش کریستال ویوله جهت بررسی سایتوتوکسیسیته استفاده گردید.نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که پس از 5 و 24 ساعت از مجاورت سلول ها با سواب 1 تنها غلظت 1.2 اثر معناداری بر کاهش رشد سلول ها بر جای گذاشت. پس از 48 ساعت مجاورت سلول ها به سواب 1 غلظت های یک دوم و یک پنجم آن کاهش رشد سلول ها را به صورت معنادار نشان دادند. در صورتی که فرموکرزول در تمام غلظت های استفاده شده در همان ساعات اولیه باعث از بین رفتن تمام سلول ها گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه می توان گفت سمیت سلولی سواب 1 به مراتب کم تر از فرموکرزول است و پیشنهاد می گردد مطالعات بیش تر بر روی سایر رده های سلولی و سایر آثار این ماده جهت هر گونه استفاده دارویی از آن صورت پذیرد.
کلید واژه: سمیت سلولی, سواب 1, فرموکرزول, سلول های رده فیبروبلاستی L929

لینک کمکی