فایل ورد بازخواني زيربنا و ملاحظات نظري نمايه سازي استنادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بازخواني زيربنا و ملاحظات نظري نمايه سازي استنادي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کتابداري و اطلاع رساني

تعداد صفحات :8

در این نوشته به زیر بناهای نتیجه گیری از شمارش استنادها و قضاوت درباره کیفیت و یا نفوذ یک نوشته در نوشت های دیگر پرداخته شده است. توجه دوباره به این زیر بناها از آن جهت با اهمیت است که پیامدهای بررسی استنادها در حال راه یافتن به معیارهای ارزش گذاری مقالات و به ویژه مجلات فارسی شده است و بحث عامل تاثیر که در پایگاه گزارشهای استنادی علوم ایران که توسط کتابخانه منطقه ای شیراز محاسبه می شود, می رود که برای مجلات فارسی نیز بکار برده شود. هدف از نگارش این چند صفحه بازخوانی زیربناهایی است که کرارا در نشریات متفاوت درباره گزارشهای استنادی علوم مورد بحث بوده است و مناسبات که در تصمیم گیریهای مربوط به استنادها به آن نیز توجه شود.
کلید واژه: گزارشهای استنادی مجلات, نمایه استنادی علوم, نمایه استنادی علوم ایران

لینک کمکی