فایل ورد بررسي اثرات حذف معلمان تربيت بدني پايه هاي اول تا سوم ابتدايي بر آمادگي جسماني دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات حذف معلمان تربيت بدني پايه هاي اول تا سوم ابتدايي بر آمادگي جسماني دانش آموزان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه تعليم و تربيت

تعداد صفحات :25

با توجه به اهمیتی که آمادگی جسمانی بر سلامتی جسمی و روانی کودکان (کاهش عوامل بیماری قلبی, کنترل وزن کاهش اضطراب, افسردگی و…) دارد؛ این تحقیق اثرات حذف معلمان تربیت بدنی را بر آمادگی جسمانی دانش آموزان پایه های اول تا سوم ابتدایی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور میزان آمادگی جسمانی دو گروه از دانش آموزان پسر از طریق آزمون استاندارد ایفرد مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. یک گروه در پایه های اول تا سوم ابتدایی فاقد معلم تربیت بدنی (55 نفر) و گروه دیگر در همین پایه ها دارای معلم تربیت بدنی بودند (64 نفر). تجزیه و تحلیل آماری نیز از طریق آزمون تی مستقل انجام گرفت. نتایج نشان داد که میزان آمادگی قلبی تنفسی (P<%1), آمادگی عضلات شکم (P<%5) و توان عضلانی پاها (P>%5) در دانش آموزان فاقد معلم تربیت بدنی به طور معنادار کمتر از دانش آموزان دارای معلم تربیت بدنی است. در حالی که از نظر میزان آمادگی جسمانی, در سه بخش آمادگی عضلات کمربند شانه ای, سرعت و چابکی بدن, تفاوتی میان دو گروه دیده نشد.
کلید واژه: معلمین تربیت بدنی, دوره ابتدایی, آمادگی جسمانی, دانش آموزان پسر, حذف معلمین

لینک کمکی