فایل ورد تحليل رابطه بين محافظه کاري حسابداري و سرمايه گذاري ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل رابطه بين محافظه کاري حسابداري و سرمايه گذاري ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

محافظه کاری حسابداری می تواند باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری شود. به صورت خاص محافظه کاری حسابداری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می تواند سرمایه گذاری کمتر از حد یا سرمایه گذاریبیشتر از حد را کاهش دهد. بنابراین در این پژوهش با بررسی مبانی نظری مربوط به محافظه کاری این نتیجه بدست آمد که محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری ها دارای رابطه است و این رابطه می تواند بستگی به وضعیت فعلی سرمایه گذاری واحد تجاری (سرمایه گذاری کمتر یا بیشتر از حد) داشته باشد. این یافته بیانگر نقش تعدیل کننده محافظه کاری حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه بهبود کارایی سرمایه گذاری بوده.

لینک کمکی