فایل ورد تحليل محتواي پيام هاي نوروزي مقام معظم رهبري در سال 1392 و 1393 (اقتصاد مقاومتي: مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي پيام هاي نوروزي مقام معظم رهبري در سال 1392 و 1393 (اقتصاد مقاومتي: مطالعه موردي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مقاله پیشرو سعی داشته تا پیام های نوروزی مقام معظم رهبری را در سالهای 1392 و 1393 توصیف و سپس تبیین کند. از این رو, ابتدا پیکرهای الکترونیکی از پیام های نوروزی ایشان که در اول فروردین 1392 و 1393 ایراد فرمودند آماده و آنگاه به کمک ابزار رایانه ای, واژه ها و عبارت های پربسامد استخراج و براساس فراوانی و بسامد وقوع این عبارات تحلیل های کمی و کیفی انجام گرفت. در تحلیل محتوا بسامد وقوع واژه ها مبنایی برای تحلیل ها قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مقام معظم رهبری در پیام های نوروزی این دو سال تاکید زیادی به موضوعاتی نظیر اقتصاد مقاومتی, استقلال اقتصاد کشور از نفت و گاز, حمایت از تولید و مصرف محصولات داخلی, حضور حداکثری مردم در حماسه های سیاسی و اقتصادی به ویژه انتخابات, بالابردن توان اقتصادی کشور بدون اتکا به منابع فسیلی به منظور مقابله با تحریم غرب و حل مشکلات اقتصادی با مراقبت از فرهنگ به عنوان زیربنا داشته اند.

لینک کمکی